Marketingové poradenství

1.Marketingový audit
2.Definice cílových skupin a jejich segmentace
3.Stanovení pozice firmy
4.Marketingový mix a plán
5.Komunikační mix s ohledem na rozdílnost cílových skupin
6.Jednotlivá regionální specifika a jejich zapracování do procesu marketingu (myslíme globálně, jednáme lokálně)
7.Vztah výroba – vývoj – obchod - marketing a procesy vedoucí k marketingově řízené firmě.Please instal FLASH PLAYER 7.