Česká hypoteční banka 2004 - Hypomarket

Kampaň hypomarket vycházela ze zadání přiblížit hypotéku širším vrstvám. Cílem bylo překonat vnímání hypotéky jako něčeho, co je nedostupné a administrativně náročné. Motiv dívky nakupující domy v "Hypomarketu" naopak komunikoval dostupnost a jednoduchost vyřízení hypotéky. Zároveň banku jasně stavěl do pozice specialisty na hypotéky.

  • detail
  • detail
  • detail


Please instal FLASH PLAYER 7.