VZ Kooperativa

Zadáním pro vytvoření výroční zprávy pojišťovny Kooperativa bylo reprezentovat tuto významnou instituci mezi jejími obchodními partnery a akcionáři a graficky podtrhnout oblast pojišťovnictví. Pro splnění tohoto cíle Active Partners vizualizoval kmen stromu, jako paralelu pojišťovacího kmene a paralelu jistoty a stability

 
  • detail
  • detail


Please instal FLASH PLAYER 7.