Komunikační kampaň Evropské unie proti chudobě a sociálnímu vylouèení probíhala v roce 2010 ve všech členských zemích. V ČR kampaň po dobu 6 měsíců prováděla naše agentura.

Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí jsme navrhli výstavu, informační materiály, web a podíleli se i na organizaci a tiskových materiálech závěrečné konference. Cílem putovní výstavy bylo seznámit veřejnost i cílovou skupinu s programem pomoci EU.

  • detail
  • detail
  • detail


Please instal FLASH PLAYER 7.